• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Національно-патріотичне виховання

Нормативно правове забезпечення

Національно-патріотичне виховання молоді

План заходів з патріотичного виховання учнів Голубієвицької ЗШ

І-ІІІ ступенів на 2017-2018 навчальний рік

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Завдання національно-патріотичного виховання:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам'яті;

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

- підтримання кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

№ п/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей. Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально- методичного та матеріально-технічного забезпечення постійно Директор школи Сільвейстрова Н.М., заступник директора з виховної роботи Сало В.А
2. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь Забезпечити розміщення державної символікиу закладі, виконання державного Гімну під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно заступник директора з виховної роботи Сало В.А
Участьу благодійних акціях воїнам АТО Вересень - жовтень Заступник директора з виховної роботи Сало В.А класні керівники
Забезпечити участь школи в сільських заходах до Дня Державного Прапора України Серпень Заступник директора з виховної роботи Сало В.А класні керівники
Проводити в школі правову освіту та виховання, спрямовані на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України»: - бесіда «Символи України» - бесіда «Конституція України – Основний Закон» - Брейн-ринг на знання І розділу Конституції України для учнів6-хкласів вересень-грудень 2017 Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Провести шкільний конкурс художніх учнівських робіт «Символи України», спрямований на виховання шанобливого ставлення до Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки листопад Вчитель образотворчого мистецтва Попова І.В
Провести урочисту акцію вручення паспортів громадянина України 12 лютого 2018р. Заступник директора з виховної роботи Сало В.А., Класний керівник 11- го класу Кадигроб В.А
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Забезпечити додержання норм статті 10 Конституції України та законодавства про мови. Утверджувати пріоритет української мови як державної Постійно Директор школи Сільвейстрова Н.М
Забезпечити проведення виховних заходів відповідно до Концепції державної мовної політики, спрямованих на виховання української мовної свідомості та національної гідності Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А., класні керівники
Забезпечити участь школярів у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, Шевченківському конкурсі, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»,міськомуконкурсі читців , авторської поезії, прози жовтень 2017 – березень 2018 Вчитель української мови та літератури Панасюк Н.В
Провести Дні української писемності та мови Листопад, лютий
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А. , класні керівники
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління: День партизанської слави (виховні години«Подорожіпартизанськими стежками»); Операція «Забуті могили»; Протягом року вересень Заступник директора з виховної роботи Сало В.А., класні керівники
Забезпечити участь у Всеукраїнських конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, міста. Старт військово – патріотичному руху учнівської молоді з метою призначення стипендій імені Героїв Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, комсомольців – підпільників. Жовтень (за планом) січень Заступник директора з виховної роботи Сало В.А., Вчитель української мови та літератури
Провести для класних керівників круглий стіл на тему: «Організація заходів, спрямованих на утвердження патріотизму та національної свідомості молоді» серпень 2018р. Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,
Організувати проведення заходів із відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій у житті українського народу. Протягом року Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Провести виховні години, приурочені до традиційних народних свят: Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Святого Миколая, Свята Різдва Христова, Великодня тощо. Протягом року Класні керівники
Забезпечення співпраці з радою ветеранів села в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Провести єдиний урок «Немеркнуче світло Великого Подвигу» 22-23 жовтня Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Організувати тематичну виставку до Дня Збройних Сил України 4-7 грудня Бібліотекар
7 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Брати участь у днях відкритих дверей ВНЗ, які готують молодь до державної та військової служби Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Щорічно Вчительфізичного виховання,вчитель «Захисту Вітчизни»
Організовувати зустрічі із військовослужбовцями, екскурсії до військової частини. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,вчитель «Захисту Вітчизни» Дмитренко О.М
8 Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») Відповідно до Положення про проведення ігор Вчительфізичного вихованняРоман І.В,вчитель «Захисту Вітчизни» Дмитренко О.М
Взяти участь у фізкультурно-оздоровчому патріотичного фестивалю „Нащадки козацької слави” Остання декада жовтня Вчительфізичного виховання
9 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Проводити заходи, спрямовані на формування світогляду солідарності поколінь, любові до матері і батька, поваги до свого роду Протягом року Класнікерівники
Проводити роботу з батьками в рамках програми «Родинна твердиня», сприяти оволодінню батьками сучасними педагогічними знаннями й уміннями Протягом року Класнікерівники
Провести День Матері Травень Класнікерівники, Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,
Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Продовжити розвиток волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, бійцям АТО Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А., класні керівники
Забезпечити участь школярів у Всеукраїнських та обласних благодійних заходах Протягом року Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
10 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у міських урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах, відзначенніДня міста Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Підтримувати й сприяти розвитку державно-громадського управління освітою; забезпечити координацію спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектив
11 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрій школи та прилеглої території Під час місячників благоустр,.протягомнавчальн.року Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, розвитку у школі юннатівського руху, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчительбіології,класні керівники
Організовувати заходи по підтримці у належному вигляді території біля пам’ятника загиблим воїнам в роки ВВв на мікрорайоні Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
12 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави Включити в план роботи школи, плани класних керівників заходи щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці Протягом навчальн.року Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,класні керівники
13 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь учнів на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчогота спортивного напрямку Протягом навчальн.року Заступник директора з виховної роботи Сало В.А.,педагогічний колектив
Організувати та провести заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителіфізичного виховання,вчительоснов здоров’я
Продовжити роботу інноваційної просвітницько-оздоровчої превентивної програми «Рівний-рівному», «Дорослішай на здоров’я» Постійно Вчитель біології
Забезпечити участь школярів у міських,обласних спортивних змаганнях Постійно Вчителіфізичного виховання
14 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сало В.А., класні керівники
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно
Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.